Naujausias veiklas ir rekomendacijas sekite mūsų facebook profilyje.


Aktuali, nuolat pildoma informacija apie mokyklų veiklą nuo rugsėjo 1d. 
www.mokyklabecovid.lt

Saugus sugrįžimas į mokyklas. Galimi ugdymo scenarijai ir jų bendrieji principai čia..

Together We Give (Instagram) (1).jpg

2021-2022 mokslo metų Biržų rajono savivaldybės švietimo prioritetai:

1.Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas užtikrinant kiekvieno prieinamą kokybišką ugdymą(si).

2.Pasirengimas atnaujintų bendrojo. ugdymo programų diegimui.

3.Stebėti švietimo įstaigų mikroklimatą, atpažinti galimas krizes, teikti pagalbą užtikrinant sėkmingą ir darnų darbą.

Ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant kokybės krepšelį.

NSA.png
ŠMSM-1.jpg
Logo1.png
rzulogo.png
Semi plius.png
ESF zenklas_2015 04 13.jpg