Biržų atviro jaunimo centro nuostatai čia...

Biržų atviras jaunimo centras – tai vieta, kur jaunimas gali dalyvauti išreikšdami save įvairiose veiklose, čia planuojami įvairūs renginiai, konkursai, nuolat vyksta įvairios veiklos, netradiciniai laisvalaikio leidimo būdai. Tai puiki galimybė ir vieta sukurta jauniems žmonėms, kurie nori paįvairinti savo kasdienybę, pakeisti aplinką ar dalyvauti jiems įdomioje veikloje. Čia galima rasi įvairių veiklų – stalo futbolo, stalo teniso, stalo oro rutulio, įvairiausių stalo žaidimų, filmų peržiūra, o ką nori veikti – rinktis TAU.

Jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų čia gali burtis ir turiningai leisti savo laisvalaikį bei realizuoti save daugybėje sričių. Atviras jaunimo centras – saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir norus. AJC taikomos paslaugos ar organizuojamos veiklos nėra priverstinės, nereikia prisižadėti reguliariai lankytis ar mokėti pinigus, jaunas žmogus pats apsisprendžia ar tai jam įdomu, ar jis nori įsitraukti į tam tikras veiklas.

Viena iš pagrindinių jaunimo krypčių – savanorystės sklaida, skatinanti užsiimti įvairia visuomenine bei kūrybine veikla. Įvairiomis priemonėmis, kurios vykdomos mūsų centre, siekiama integruoti jaunus žmones į socialinę aplinką, siekti ir ieškoti efektyvesnių darbo formų su jaunimu Biržų raj. savivaldybėje.

Atviro jaunimo centro tikslas – vykdyti atvirą darbą su jaunimu siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Užeik ir pats pamatysi.

AJC Projektinė veikla 2021 metais

Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atvirame jaunimo centre vykdomas projektas „Būk TU” finansuojamas  Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas – gerinti AJC suteikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę, siekiant skatinti jauno žmogaus asmeninį tobulėjimą per prasmingas, saugias veiklas. Projektu siekiame plėsti AJC veiklų įvairovę, skatinti jaunimo įsitraukimą bei stiprinti AJC darbuotojų kompetencijas.

Daugiau apie projektą skaitykite čia...

***

Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras vykdo projektą „Rodom. Žiūrim. Matom.”. Projekto veiklos finansuojamos per Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programą.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo užimtumą per AJC ir miesto lygmeniu organizuojamas veiklas.

Daugiau apie projektą skaitykite čia...

****

Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras nuo 2021 metų rugpjūčio 1 dienos startavo su
nauju projektu “Įsitrauk”, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto
tikslas - skatinti socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinę integraciją bei asmeninį tobulėjimą.
Projekto metu bus vykdomos: patyriminio laisvalaikio veiklos, socialinės atskirties mažinimas naudojant
pažangiąsias technologijas bei vykdomi mokymai savanoriams.

 https://bit.ly/2Z1sstE 

Daugiau apie projektą skaitykite čia...