2004 m. spalio 1d.  

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-248 įsteigtas Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, kuris savo veiklą pradėjo 2004 m.  gruodžio 9 d.

 

2008 m. lapkričio 13 d. 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-3161.  Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras akredituotas  5-riems metams. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 033.

 

 2011 metai

Įgyvendinant  valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“,  „Pedagoginių ir psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų   darbo  aplinkos  modernizavimas“ , Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras renovuotas ir  pritaikytas tikslinei paskirčiai - mokytojų mokymosi, pagalbos  mokiniui specialistų darbo reikmėms.

 

2015 m. kovo 9 d.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-191. Centras akredituotas 5-riems metams. Akreditacijos pažymėjimas  AP Nr. 062.

 

2016 m. gruodžio 28 d.

Biržų rajono savivaldybės Nr. T-249 sprendimu  Pagalbos mokiniui, mokytojui  ir mokyklai centro pavadinimas pakeistas į Biržų švietimo pagalbos tarnybą.

 

2019 m. spalio 24 d.

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-211 Biržų atviras jaunimo centras tampa Biržų švietimo pagalbos tarnybos padaliniu. 

2021 m. sausio 11 d. 

 Švietimo, kultūros ir sporto ministro įsakymu Nr. IVP-27 akredituota Biržų švietimo pagalbos tarnyba.