Biržų TAU 2020 metų veiklos

 

Biržų rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 m. veiksmų planas.

Suaugusiųjų mokymosi ištekliai čia...

TAU taryba:

Audronė Januševičiutė - pirmininkė

Valerija Vaitaitienė - administratorė

Jolanta Šležienė - finansininkė

Virginija Romualda Butkevičienė, narė

Nijolė Kliaugienė, narė

Julijona Gineitienė, narė

Romalda Mažuikienė, narė

Audronė Dambrauskienė, narė

Lina Tamošiūnaitė, narė

 2017 m. TARNYBOS NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYMOSI    VISĄ GYVENIMĄ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA 

 2016 m. TARNYBOS NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYMOSI    VISĄ GYVENIMĄ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA