Visas naujausiais veiklas sekite Biržų TAU facebook profilyje

Biržų TAU šiemet sukanka 15 metų. Po poros įtemptų mokslo metų, sustabdytų renginių, izoliacijos laikotarpių ir panašių šio nepaprasto laikmečio įvykių, esame pasiilgę gyvo bendravimo... Nors mokslo metus tradiciškai pradedame spalio pradžioje, tačiau šiemet jau spėjome įsisukti į nemažą gyvų susitikimų verpetą.  

Liepos 30 d. susitikome su Lenkijos Respublikos Didžiosios Lenkijos Grodzisko miesto trečiojo amžiaus universiteto studentais Dar 2012 metais Biržai su šiuo Lenkijos miestu pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimo ratas plečiasi, stiprėja dviejų miestų ir jų gyventojų draugystė. Lenkų senjorai jau ne pirmą kartą lankėsi Biržuose. Jie aktyviai bendradarbiauja su Biržų pagyvenusių žmonių asociacija, tačiau atvykę į Biržus mielai bendrauja su mumis. Šįkart taip pat pasidalinome savo veiklų patirtimis, pasvarstėme apie bendrų projektų rengimo galimybę.

Biržuose nemažai organizacijų besirūpinančių senjorų įtrauktimi į sociokultūrinį gyvenimą, jungianti juos bendroms veikloms, saviraiškai, bendram laisvaikio praleidimui. Mūsų TAU senjorai taip pat aktyviai įsijungia į siūlomas veiklas. Nemažai organizuojame bendrų renginių ir mes.

Rugpjūčio 20 d. mūsų studentai ir asociacijos ,,Biržėnai“ senjorai  aplankė Panevėžio rajone Karsakiškio seniūnijoje, Kakūnų kaime įsikūrusį  nuostabaus grožio hortenzijų parką. Susitiko su jo šeimininkais: verslininku Mariumi Bilkiu ir jo gyvenimo drauge Rūta Čepukonyte, kurie  prieš beveik dvejus metus nusipirkę seną sodybą su apgriuvusiais pastatais ir uždumblėjusiu tvenkiniu įkūrė įspūdingą gėlių karalystę, savo pasakišku grožiu nepaliekančią  abejingu nei vieno čia apsilankiusio.

Rugsėjo 15–16 d. Biržų Trečio amžiaus universiteto atstovai dalyvavo Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 m. programos projekto Nr. LLI-425 „Daugiafunkcių centrų stiprinimas socialinių paslaugų prieinamumui ir efektyvumui gerinti“ (Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community/ OCTOPUS) renginyje. Drauge su plungiškiais ir rokiškėnais pirmąją renginio dieną susipažino su Rokiškio krašto muziejumi, dalyvavo edukacinėje programoje „Piešimas ant stiklo”, teatralizuotame interaktyviame Rokiškio vardo pristatyme, lankėsi Rokiškio šv. Mato bažnyčioje, o rugsėjo 16 d. priėmė svečius Biržuose. Po diskusijos apie tai, kaip galima organizuoti švietėjiškas veiklas senjorams, renginio dalyviai susipažino su Biržų krašto gamtos ypatumais, istorija ir dalyvavo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ organizuojamose edukacinėse veiklose.

Rugsėjo 17 d.  stiprindami sveikatą ir bendrystę Biržų TAU sveikatinimo fakulteto studentai ir  asociacijos ,,Biržėnai” nariai pradėjo  2021 m. Europos judumo savaitę ,,Saugus ir sveikas tvariai judėdamas”.  Įgyvendindami projektą ,,Rudenėjančiu taku”, su šiaurietiškomis lazdomis vaikčiojo Biržų Dauguviečio parke.

Dar iki mokslo metų pradžios planuojame sudalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Taip pažymėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, pagerbsime Biržuose gyvenusių žydų atminimą.

Visai nebedaug liko iki naujų mokslo metų pradžios. Labai tikimės, kad ir vėl turėsime galimybę grįžti į įprastą Biržų TAU susitikimų ritmą bei toliau prisidėsime prie geresnės vyresniojo amžiaus žmonių socialinės integracijos į visuomenę, aktyvinsime jų tarpusavio bendravimą,  skatinsime fizinį aktyvumą ir darbingumą, plėsime jų žinių bei kultūros lygį.

Biržų TAU tarybos direktorė Audronė Januševičiutė

Žvakės gaminimas Biržuose
Su Šiaulių r. TAU
su Rokiškio aktyvių senjorų klubu (1)
Su rokiškėnais, plungiškiais ir latviais Biržų regioniniame parke
Piešimas ant stiklo Rokiškyje
Judumo savaitė
Hortenzijų parke

Biržų TAU 2020 metų veiklos

 

Biržų rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2020 m. veiksmų planas.

Suaugusiųjų mokymosi ištekliai čia...

TAU taryba:

Audronė Januševičiutė - pirmininkė

Valerija Vaitaitienė - administratorė

Jolanta Šležienė - finansininkė

Virginija Romualda Butkevičienė, narė

Nijolė Kliaugienė, narė

Julijona Gineitienė, narė

Romalda Mažuikienė, narė

Audronė Dambrauskienė, narė

Lina Tamošiūnaitė, narė

 2017 m. TARNYBOS NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYMOSI    VISĄ GYVENIMĄ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA 

 2016 m. TARNYBOS NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYMOSI    VISĄ GYVENIMĄ ĮGYVENDINIMO STRATEGIJA