2021–2022 m. m. LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ SAVIVALDYBIŲ BEI ŠALIES ETAPŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS čia..

OLIMPIADŲ NUOSTATAI čia..

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2022 M. M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS čia...

2022 m.

Biržų rajono savivaldybės 8 klasių fizikos olimpiados rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 7-8 klasių vokiečių kalbos olimpiados rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 5-7 klasių anglų kalbos olimpiados rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 5-7 klasių dailės olimpiados rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 3 klasių mokinių konkurso „Aš rašau diktantą“ rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 8 klasių chemijos olimpiados rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 1-4 klasių meninio skaitymo konkurso rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 7-8 klasių mokinių istorijos olimpiados rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados rezultatai čia ..

Biržų rajono savivaldybės 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rezultatai čia ..

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapo rezultatai čia..​​

Biržų rajono savivaldybės 5-8 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiados rezultatai čia ..

34- osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapo rezultatai čia..

Biržų rajono savivaldybįs dalyraščio konkurso „RAŠOM“ konkyrso rezultatai čia... 

Geografijos olimpiados „Mano gaublys 2022“ savivaldybės etapo rezultatai čia..

Lietuvos 5-8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų – biologijos) olimpiados savivaldybės etapo rezultatai čia..

IV Etninės kultūros olimpiados regioninio turo Aukštaitijoje rezultatai čia..

Lietuvos mokinių 31 - osios istorijos olimpiados savivaldybės etapo rezultatai čia...

Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapo rezultatai čia...

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapo rezultatai čia...

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados savivaldybės etapo rezultatai čia..

Respublikinio anglų kalbos konkurso savivadybės etapo  rezultatai čia..

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso savivaldyvės etapo rezultatai čia..

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ regiono turo rezultatai čia..

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados savivaldybės etapo  rezultatai čia..

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapo  rezultatai čia..

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etapo  rezultatai čia..

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etapo  rezultatai čia..

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados savivaldybės etapo  rezultatai čia..

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etapo  rezultatai čia..

2021 m.

33 osios Informatikos olimpiados rezultatai čia..

 

IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapo  rezultatai čia..

Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapo rezultatai čia..