Projekto „Socialinės įtraukties didinimas Biržų rajono savivaldybėje“  ataskaita už 2018 m. čia.

Biržų Trečiojo amžiaus universitetas laimėjo finansavimą projektui pagal priemonę „54+“

Projekto „Socialinės įtrauktiems didinimas Biržų rajono vyresnių nei 54 m. darbingo amžiaus asmenų grupėje“  dalyviai – Biržų rajono gyventojai nuo 55 m. amžiaus iki nustatytos senatvės pensijinio amžiaus.

Partneriai: Biržų rajono savivaldybė (ir jos seniūnijos), Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“, VšĮ „Vaiko užuovėja“.

Projekto veiklos suplanuotos 2018-2020 metams. Tai - mokymai, savanoriška veikla ir individualios bei grupinės konsultacijos.

Bendrųjų gebėjimų mokymai apims šias temas: „Pozityvaus mąstymo ugdymas“, „Emocinio intelekto ugdymas“, „Konfliktų sprendimas ir įtampos valdymas“, „Efektyvus viešas kalbėjimas“. Mokymai vyks: Biržų švietimo pagalbos tarnyboje, Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje ir Vabalninko bendruomenės namuose (ten, kur savo veiklą vykdo Biržų Trečiojo amžiaus universitetas ir jo filialai)

Savanoriavimas: labdaros ir paramos fonde „Vilties šviesa“, VšĮ „Vaiko užuovėja“ ir Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje (įskaitant ir jos filialus). Savanoriams bus organizuojami mokymai: Biržų švietimo pagalbos tarnyboje, Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje ir Vabalninko bendruomenės namuose (ten, kur savo veiklą vykdo Biržų Trečiojo amžiaus universitetas ir jo filialai). Į savanorišką veiklą įsitraukę asmenys Projekto lėšomis bus socialiai drausti, jiems bus skiriamos lėšos nuvykti į savanoriavimo vietą (jei tai ne jo gyvenamoji vieta) bei dienpinigiai maitinimosi išlaidoms.

Projekto dalyviams turės galimybę lankyti individualias ir grupines psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijas.

Biržų mieste, Vabalninke ir Nemunėlio Radviliškyje bus organizuojamos Projekto sklaidos švietėjiškos veiklos.

Visa informacija apie Projektą bus skelbiama Biržų trečiojo amžiaus universiteto, Biržų švietimo pagalbos tarnybos bei projekto partnerių internetinėse svetainėse, facebook paskyrose

Biržų rajono gyventojus, kurie atitinka Projekto tikslinės grupės amžių ir pageidauja įsijungti į Projekto veiklas, prašome iki balandžio 30 d. registruotis tel. 34658 arba el.paštu: taubirzai@gmail.com, nurodant savo vardą, pavardę ir telefono numerį.

Biržų TAU tarybos pirmininkė, Projekto vadovė,  Genovaitė Norvidienė

Projektas „Už sveiką senėjimą“ Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos