Metodinių patarimų rinkinys apie disleksiją (1dalis, 2 dalis, 3 dalis, 4 dalis)

REKOMENDACIJOS TĖVAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO NAMUOSE