Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“  

Biržų švietimo pagalbos tarnyba akredituota penkeriems metams

Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorės 2021 m. veiklos užduotys čia..

Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorės 2021 m. veiklos ataskaita čia..

Biržų švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. veiklos planas čia..

Biržų švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. veiklos planas čia..

Biržų švietimo pagalbos tarnybos 2022 m. veiklos planas čia..

Veiklos ataskaita 2019 metai čia..

Veiklos ataskaita 2018 metai čia..

Veiklos ataskaita 2017 metai čia..

Veiklos ataskaita 2016 metai čia..

Veiklos ataskaita 2015 metai čia..